KlimatInfo – inspiration

Vi är övertygade om att de nödvändiga förändringarna i samhället behöver komma från dig och mig, från oss individer. Och att politik och näringsliv kommer att agera med större kraft när vi väljarna och vi kunderna visar vägen. Vi är övertygade om att lösningen kan och måste komma från dina och mina initiativ vardagen.

Detta budskap vill vi förmedla till så många människor som möjligt i vårt närområde, tillsammans med tips om vad man kan göra för att minska ens egna klimatutsläpp. Vi vill informera och inspirera andra att börja ta steg på vägen till den klimatneutrala framtiden.

Hjälp oss!

Det är ett stort och viktigt arbete att folkbilda människorna runtomkring oss. Arbetet kräver många olika kompetenser, tar mycket tid och kostar pengar. Vi har brist på samtliga delar. Men du kan hjälpa oss! Vill du bidra till vårt arbete på ett eller annat sätt, hör då av dig till oss. Ensam är inte stark men tillsammans kan vi göra skillnad!

Annonskampanjer

En del av vårt informations- och inspirationsarbete sker genom annonskampanjer på Facebook och i lokaltidningar. Vi skriver inlägg på Facebook som vi marknadsför i vårt närområde, Enköping med omnejd. Vi köper alltså reklamplats på Facebook. På samma sätt köper vi reklamplats i lokaltidningar (t.ex. Ena-Habo Tidningen) som vi fyller med information och tips om klimatet.

Hittills har detta endast skett i liten skala, vi har provat oss fram då vi inte är experter på reklam och vi saknar ekonomiska medel för större kampanjer.

Föreläsning på jobbet

Bli en klimatsmart organisation med klimatsmarta medarbetare. Vi kommer gärna ut till er och håller föreläsning om klimatförändring och möjliga åtgärder. Vi ger då tips som ni kan tillämpa i vardagen, både hemma och på jobbet, och som direkt minskar er klimatpåverkan.

Boka en 30-minuters föreläsning för din personal, t.ex. i samband med lunch, arbetsplatsträff, kick-off, after work eller annat tillfälle då ni är samlade.

Visa era medarbetare att ni bryr er om miljön och klimatet, bli en mer klimatsmart arbetsplats och minska er klimatpåverkan både på jobbet och hemma!

Solenergimöten

Våra solenergimöten inleder vi med klimatinformation. Klimatet är ju den stora anledningen till att vi jobbar med solceller och annan solenergi. Vi påminner om klimatkrisen och ger konkreta tips som deltagarna kan ta med sig hem och börja tillämpa omgående.