KlimatKonsult – till din hjälp

Du kan anlita oss för konsulttjänster kring klimatpåverkan och klimatåtgärder. Vi kan hjälpa dig med en lång rad tjänster, stora som små.

Några exempel på vad vi kan göra för dig:

  • gedigna underlag inför investeringsbeslut avseende solpaneler
  • förfrågningsunderlag för inköp och montage av större solpanelsanläggningar
  • åtgärdsförslag som minskar klimatpåverkan i ditt bygg- eller anläggningsprojekt
  • rådgivning i klimatrelaterade frågor
  • komplett projektledning av ditt klimatprojekt

Vi har mångårig erfarenhet av konsulttjänster i allmänhet och projektledning i synnerhet.