KlimatKonsult – till din hjälp

Du kan anlita oss för konsulttjänster kring klimatpåverkan och klimatåtgärder. Vi kan hjälpa dig med en lång rad tjänster, stora som små.

Några exempel på vad vi kan göra för dig:

  • gedigna underlag inför investeringsbeslut avseende solpaneler
  • förfrågningsunderlag för inköp och montage av större solpanelsanläggningar
  • åtgärdsförslag som minskar klimatpåverkan i ditt bygg- eller anläggningsprojekt
  • rådgivning i klimatrelaterade frågor
  • komplett projektledning av ditt klimatprojekt

Vi har mångårig erfarenhet av konsulttjänster i allmänhet och projektledning i synnerhet.

NÅGRA AV VÅRA NÖJDA KUNDER:

"Det kändes skönt att någon tog hand om allt administrativt jobb, i vissa fall bara att skriva under och skicka in, t.ex. ansökan om solcellsstöd."

GÖRAN WESSTRÖM, ÖRSUNDSBRO

"Jag tycker att projektet karaktäriserades av smidighet, snabbhet samt professionellt och mycket vänligt bemötande."

PETER KARLBERG, ÖRSUNDSBRO

"Snyggare paneler än förväntat. Bara 3,5 cm bred sarg i svart. Det blev snyggt på taket med svart sarg och svarta paneler."

KJELL KÅGSTRÖM, FJÄRDHUNDRA

"Vi är helnöjda med bemötande, leveranser, montering och installationer. Och allt har fungerat tidsmässigt."

STEFAN OCH CHRISSIE BODIN, ÖRSUNDSBRO

"Snabbt och proffsigt utfört montage av kompetent personal. Några små skavanker längs vägen rättades till utan problem."

OVE LINDBERG, ENKÖPING

"Hela projektet genomfördes smidigt över förväntan. Tidplanen löpte på utan krångel och stödet från projektledaren var utmärkt."

KATARINA UPPSÄLL, ÖRSUNDSBRO

"Vi är mycket nöjda med den goda servicen, hjälpen med ansökningar och blanketter, samt den snabba installationen. Smidigt och bekvämt!"

ANNIKA SANDRED, ÖRSUNDSBRO