Nyheter

Året som gått och året som kommer

Året 2020 bjöd på en stark start, en annorlunda vår och sommar, och ett starkt avslut. Vi tror på en ljus framtid med fler klimatprojekt, och flyttar snart till större lokaler!

Året 2020 startade riktigt bra. Vi hann bygga 14 solcellsinstallationer under januari–mars innan Coronakrisen slog till. Ytterligare 10 anläggningar byggdes under april–maj men antalet nya beställningar minskade kraftigt. I osäkra tider håller många hushåll hårt i plånboken, det har märkts tydligt i hela solcellsbranschen.

Vårt uppskattade koncept med informationsmöten på olika orter, nära potentiella kunder, var inte längre genomförbart. Liksom många andra fick vi tänka om, och hitta andra sätt att nå ut.

Statliga stöd försvann och kom tillbaka i ny form. I somras stängdes möjligheten att ansöka om det gamla statliga solcellsstödet, men snart lanserades ett nytt solcellsstöd. Det börjar gälla den 1 januari 2021. Det nya stödet avser enbart privatpersoner, det fungerar ungefär som ROT/RUT med avdrag direkt på fakturan, och ger ca 15 % bidrag på solceller och 50 % på laddboxar och batterier!

Under hösten fick vi återigen igång försäljningen efter den svaga våren och sommaren. Vi har nu avslutat året med en kraftig spurt, och vi har byggt upp en bra orderstock. Med det nya statliga stödet för privatpersoner på plats ser vi fram emot ett starkt 2021!

I år har vi lanserat två större nyheter. Under våren började vi installera laddboxar för säker och snabb laddning av elbilar och laddhybrider. Och efter sommaren installerade vi vår första markplacerade solcellsanläggning – ett prisvärt alternativ om taket är olämpligt eller ligger i ogynnsamt väderstreck.

Vi fortsätter jobba för en hållbar framtid med mer solceller, fler elbilar och nya hållbara projekt. Därför flyttar vi snart till större lokaler i Stenvreten-området i Enköping. Håll koll på vår hemsida eller följ oss på Facebook för mer information om flytten!

God Jul och Gott Nytt År!

Vi har byggt solcellsanläggningar i Enköping, Västerås, Bålsta, Sala, Heby och Köping.

Nytt kontrakt på 54 kW solceller

Igår skrev vi på Klimatprojekt i Mälardalen AB kontrakt med ett lantbruk i Fjärdhundra om installation av en större solcellsanläggning. 159 paneler med en sammanlagd effekt på 54 kW ska förse gården med 50 000 kWh/år grön el. Investeringen tar oss närmare en hållbar framtid såväl för detta lantbruk som för oss alla på jorden.

Kontraktet har ett värde på cirka 400 tkr exklusive moms, vilket ger kunden en beräknad återbetalningstid på högst 8 år. Solceller är en mycket lönsam och riskfri investering; de producerar som mest vid stunder då elpriset ofta är högt, dvs. dagtid soliga dagar. (Låga elpriser inträffar framförallt blåsiga stunder med sämre väder, när vindkraften ger överskott.)

Panelerna till denna gård i Fjärdhundra kommer från holländska DENIM och monteras på två plåttak med infästningssystem från svenska WELAND STÅL. Likström från solcellerna omvandlas till växelström i tre växelriktare från österrikiska FRONIUS.

Solcellsanläggningen kommer att byggas under februari-mars 2021, om vädret tillåter, och blir därmed klar i tid att möta vårsolen i april. Högsäsong för solcellernas elproduktion startar redan i början av april och håller i sig till slutet av september.

Vi fortsätter att utveckla vår verksamhet mot såväl lantbruk som privatpersoner. Nu är helt rätt tid att beställa solceller!

Nytt investeringsstöd för solceller

Ett nytt avdrag för gröna investeringar ser ut att introduceras vid årsskifte. Det omfattar solceller, batterier och elbilsladdare och gäller privatpersoner. Förslaget är ute på lagrådsremiss och är tänkt att ingå i budgetpropositionen för 2021. Det är alltså inte fastställt än, men införs sannolikt fr.o.m. 1 januari 2021.

Stödet föreslås fungera på liknande sätt som rot- och rutavdraget så att köparen kan ta del av skattelättnaden direkt. Stödet föreslås vara 15 % för solceller och 50 % för lagring av egenproducerad elenergi och laddningspunkter till elfordon, och får uppgå till högst 50 000 kronor per person och år. Till skillnad från rotavdraget gäller detta nya gröna avdrag även för nybyggda hus.

För företag och bostadsrättsföreningar är förslaget att solcellsstödet (som tidigare var 20 %) ska landa på 10 % efter årsskiftet. Solceller förblir därmed en mycket lönsam affär som sänker företagets eller brf:ens elkostnader i många år framöver.

Under den återstående delen av 2020 kan privatpersoner nyttja det vanliga rotavdraget som motsvarar 9 procent av den totala investeringskostnaden.

Klicka på någon av knapparna nedan eller bläddra i meny, och läs mer om vad vi erbjuder: