Solceller på K-märkt hus i Bålsta

På detta äldre hus med enkupiga tegelpannor utanför Bålsta önskade kunden installera solceller. Huset är k-märkt, vilket medförde att kunden behövde söka bygglov.

Vi hjälpte kunden med underlag till bygglovsansökan såsom ritningar, fotomontage och kontrollplan och hade kontakt med kommunens handläggare angående förutsättningar och möjligheter. För att behålla byggnadens äldre utseende täckte vi inte hela taket med solceller, utan ett flertal rader tegelpannor längst ner skulle förbli synliga.

Bilderna nedan visar huset före och efter solcellsinstallationen. Dra i reglaget för att se förändringen.

Dra i reglaget för att se hela huset med och utan solceller.

Solenergi från markställning i Fjärdhundra

Fjärdhundra är en liten ort och mycket landsbygd belägen två mil norr om Enköping. Här satsar allt fler fastighetsägare på solceller. Våra kunder har fått installation av solpaneler på villor, på lantbruk och numera även på markställning.

Huset ligger på landet, längs en grusväg. Kunden har haft ett starkt miljötänk under lång tid och odlar sina egna grönsaker medan hönsen går fria på tomten. Nu kommer även elen från förnybar källa – ren solenergi. Från vardagsrummet skymtar man de 24 panelerna längst bort i trädgården och kan hålla ett öga på dem. Kunden valde markställning eftersom husets tak vetter mot öst och väst (vilket skulle kräva fler paneler) och skuggas delar av dagen av stora fina träd. Markställningen kunde placeras skuggfritt i optimalt läge.

Med skogen i ryggen står solcellerna riktade mot söder för högst elproduktion, ca 7500 kWh grön el varje år i minst 30 års tid. Trots att anläggningen är ganska liten förväntas återbetalningstiden bli högst 10-11 år. En mycket lönsam investering, både för plånboken och miljön.

Solenergi driver lantbruk i Enköping

Någon mil söder om Enköping ligger denna gård med ett flertal faluröda byggnader med röda plåttak. På en av byggnaderna, i nästan rakt söderläge sitter numera 84 solpaneler som producerar grön el till hela gården – cirka 27 500 kWh blir det på ett år. Fastighetsägaren sparar tiotusentals kronor på elkostnaderna varje år, vilket gör att investeringen återbetalar sig på bara 8 år. Solcellerna har en förväntad livslängd på minst 30 år, så det blir många år med helt gratis el!

Med solcellsanläggningen bidrar fastighetsägaren till hållbar elproduktion med mycket låga koldioxidutsläpp, och minskar därmed världens klimatbelastning. Tillverkning av solceller ger vissa utsläpp (och den försöker vi hålla så lågt som mycket med våra produktval) men den ”återbetalar” sig på några få år genom att utsläppsfri solel ersätter importerad kolel eller bensin/diesel i bilar.

Våra anläggningar på lantbruk förses vanligtvis med överspänningsskydd, jordfelsbrytare, säkringar och brytare – allt installerat i en robust elcentral i rostfri plåt. Vi drar kablarna på ett gnagarsäkert sätt, och vid behov förser vi kablarna med gnagarskydd i metall. Hela solcellsanläggningen projekteras och byggs för hög brandsäkerhet, i enlighet med LBK:s regelverk för elinstallationer i lantbruk och hästverksamhet.


Relaterade projekt

Gård utanför Örsundsbro

På denna gård i Enköpings kommun installerade vi solceller på tre tak i östlig, sydlig och västlig riktning. Det ger en god spridning av solcellerna i olika väderstreck och en riktigt bra fördelning av elproduktionen över dagen.

51 kW solceller på gård i Sala

På en gård utanför Sala installerade vi denna solcellsanläggning på 170 paneler. Hälften av panelerna ligger mot öst och hälften mot väst, vilket gör att solcellerna leverera el under hela dagen.

Solpaneler på nybyggt stall utanför Enköping

Här installerade vi solceller på ett nybyggt stall. Sammanlagd effekt 17,9 kW och årsproduktion 18000 kWh grön el. Vi bistod kunden med information och råd redan innan stallet byggdes.

Installation av solceller på äldre gård i Enköping

Kan man installera solceller och behålla den vackra gamla gårdsmiljön? Ja, tycker vi, om man går varsam fram. Helsvarta paneler som fyller hela taket ger ett enhetligt intryck som förskönar miljön.


Personlig rådgivning

Vi är din lokala leverantör av solceller och laddboxar till villa, lantbruk, företag och brf. Vi åker gärna ut till dig och diskuterar solenergi utifrån dina behov och möjligheter.