Grillby 34,1 kW

På en gård mellan Grillby och Örsundsbro har vi installerat en solcellsanläggning på drygt 34 kW. Den består av 105 paneler i fem grupper om 21 paneler varav tre mot väst och två mot öst. Anläggningen förväntas producera nästan 27 000 kWh grön el varje år.

I samband med solcellsinstallationen bytte vi även kundens gamla mätarskåp och installerade särskild produktionssäkring (istället för ändring av kundens huvudsäkring).