Heby 19,5 kW

På denna gård söder om Heby har vi installerat 60 helsvarta paneler à 325 W, sammanlagt 19,5 kW och en förväntad årsproduktion på 18 500 kWh.