Installation av solpaneler på gård söder om Heby

Heby är en kommun som gillar solceller. Faktum är att Heby är en av de kommuner i Sverige som är absolut bäst på solel, åtminstone om man räknar installerad effekt per capita.

Enligt Svensk solenergi ligger genomsnittet i Sverige ligger på strax över 40 W per person, medan snittet i Heby ligger på ligger på över 200 W per person.

Vi har genomfört flera installationer av solceller i Heby-området, bland annat på den här gården söder om den lilla Upplandsorten. Här monterade vi 60 helsvarta solpaneler à 325 W, vilket gav en sammanlagd effekt på 19,5 kW för hela solcellsanläggningen. Den förväntade årsproduktionen är 18 500 kWh – det är över 70% av den genomsnittliga årsförbrukningen av energi för en vanlig svensk villa.