Örsundsbro 25 kW monokristallin

Tre tak i östlig, sydlig och västlig riktning. Montage på takplåt av typen TP20. Sammanlagt 90 helsvarta paneler som förväntas producera 21 000 kWh/år. Växelriktare från SolarEdge.