Enköping 17,7 kW

Tak mot sydöst med normal lutning. Montage på betongpannor. 57 EU-tillverkade paneler från SoliTek som förväntas producera 16 000 kWh/år.

Lite skuggning från sydväst på eftermiddagen pareras genom att taket har delats upp i tre sektioner, där sektionen närmast träden ligger på egen MPPT i växelriktaren.

Sala 9,7 kW

Tak mot öst med normal lutning. Montage på betongpannor. 31 helsvarta paneler som förväntas producera 9 000 kWh/år.

Västerås 9,2 kW

Tak mot syd med normal lutning. Montage på betongpannor. 30 helsvarta paneler som förväntas producera 8 300 kWh/år. Panelerna fyller taket från höger- till vänsterkant i två kompletta rader.

Västerås 4,7 kW

Tak mot sydsydost med brant lutning. Montage på betongpannor. 13 helsvarta paneler som förväntas producera 4 400 kWh/år. Vid utformningen (placeringen) har vi tagit hänsyn till en framtida skorsten som planeras komma upp i den vänstra delen av taket.

Örsundsbro 13,8 kW

Tak mot öst och väst med normal lutning. Montage på tegelpannor. 46 helsvarta paneler som förväntas producera 10 500 kWh/år.

Enköping 12,6 kW

Lantbruk med 42 helsvarta solcellspaneler på ett brant plåttak (tp20) mot sydväst. Elproduktion 11 300 kWh/år.

Sala 51,0 kW

På en gård utanför Sala installerade vi denna solcellsanläggning på 170 paneler, varav hälften mot öst och hälften mot väst. Två växelriktare tar hand om den producerade elen. Effektoptimerare används på hela anläggningen, två paneler per optimerare. Årsproduktion ca 41 000 kWh.

Fjärdhundra 18,0 kW

60 helsvarta paneler monterades på detta lantbruk norr om Fjärdhundra i Enköpings kommun Byggnaden har plåttak tp20 och står i rakt söderläge. Solcellerna beräknas leverera 17 100 kWh/år.

Fjärdhundra 10,2 kW

Tak mot syd med normal lutning. Montage på plåttak tp20. Husets 34 helsvarta paneler förväntas producera 9 700 kWh/år.

Örsundsbro 10,8 kW

36 paneler monterades här i tre rader à 12 paneler på ett brant betongpannetak. Den nedersta raden blir skuggad av grannens tak under tidig vår och sen höst, och har därför lagts på egen MPPT i växelriktaren medan de övriga raderna ligger på växelriktarens andra MPPT. Panelen alldeles intill ventilationshuven är försedd med Tigo-optimerare. Årsproduktion 10 300 kWh.