Sala 12,0 kW

Tak mot öst och väst med normal lutning. Montage på betongpannor. 40 helsvarta paneler som förväntas producera 9 600 kWh/år. Här valde vi ett system med effektoptimerare på samtliga paneler pga. skuggning från ett flertal ventilationshuv och skorstenar på taket.