Installation av solpaneler på gård utanför Västerås

I tätorten Västerås är förutsättningarna för installation av solceller goda. Enligt SMHI ligger den genomsnittliga solinstrålningen på 1000 kWh/m² i Västerås, vilket är över det nationella medelvärdet. På denna gård utanför Västerås monterade vi 80 solpaneler med en total maxeffekt på 25,6 kW, uppdelade i fyra grupper à 20 paneler. I samråd med kunden lämnade vi cirka 1 meter utrymme mellan varje grupp solpaneler för att underlätta eventuell snöskottning, inspektion eller annat takarbete.

Monteringen av solceller skedde på ett plåttak mot sydsydost som hade en normal lutning. I samband med installationen av solceller såg vi också till att byta några takplåtar, höjde kundens huvudsäkring till 35 A och förnyade mätarskåpet. De färdigmonterade solpanelerna förväntas producera nästan 25 000 kWh/år, vilket ungefär motsvarar energiförbrukningen för en genomsnittlig svensk villa under ett helt år! 


Relaterade projekt

Gård utanför Örsundsbro

På denna gård i Enköpings kommun installerade vi solceller på tre tak i östlig, sydlig och västlig riktning. Det ger en god spridning av solcellerna i olika väderstreck och en riktigt bra fördelning av elproduktionen över dagen.

Installation av solceller på äldre gård i Enköping

Kan man installera solceller och behålla den vackra gamla gårdsmiljön? Ja, tycker vi, om man går varsam fram. Helsvarta paneler som fyller hela taket ger ett enhetligt intryck som förskönar miljön.

Installation av solpaneler på gård söder om Heby

Heby är en av de kommuner i Sverige som är absolut bäst på solel. Vi har genomfört flera installationer av solceller i Heby-området, bland annat på den här gården söder om centralorten.

51 kW solceller på gård i Sala

På en gård utanför Sala installerade vi denna solcellsanläggning på 170 paneler. Hälften av panelerna ligger mot öst och hälften mot väst, vilket gör att solcellerna leverera el under hela dagen.


Personlig rådgivning

Vi är din lokala leverantör av solceller och laddboxar till villa, lantbruk, företag och brf. Vi åker gärna ut till dig och diskuterar solenergi utifrån dina behov och möjligheter.