Heby 19,5 kW

På denna gård söder om Heby har vi installerat 60 helsvarta paneler à 325 W, sammanlagt 19,5 kW och en förväntad årsproduktion på 18 500 kWh.

Grillby 34,1 kW

På en gård mellan Grillby och Örsundsbro har vi installerat en solcellsanläggning på drygt 34 kW. Den består av 105 paneler i fem grupper om 21 paneler varav tre mot väst och två mot öst. Anläggningen förväntas producera nästan 27 000 kWh grön el varje år.

I samband med solcellsinstallationen bytte vi även kundens gamla mätarskåp och installerade särskild produktionssäkring (istället för ändring av kundens huvudsäkring).

Västerås 25,6 kW

På denna gård utanför Västerås monterade vi 80 paneler, uppdelade i fyra grupper à 20 paneler. I samråd med kunden lämnade vi ca 1 m utrymme mellan varje grupp för att underlätta eventuell snöskattning, inspektion eller annat takarbete.

Taket lutar mot sydsydost med normal lutning. Montage på plåttak (tp20). Panelerna förväntas producera nästan 25 000 kWh/år.

I samband med solcellsprojektet bytte vi även några takplåtar, höjde kundens huvudsäkring till 35 A och förnyade mätarskåpet.

Enköping 17,9 kW

Här satte vi solceller på ett nybyggt stall rakt mot syd och i oskuggat läge. Vi bistod kunden med information och råd redan innan stallet byggdes. Montage på plåttak med tp20-profil. Helsvarta half cut monokristallina paneler som förväntas producera 18 000 kWh/år.

Enköping 12,6 kW

Lantbruk med 42 helsvarta solcellspaneler på ett brant plåttak (tp20) mot sydväst. Elproduktion 11 300 kWh/år.

Sala 51,0 kW

På en gård utanför Sala installerade vi denna solcellsanläggning på 170 paneler, varav hälften mot öst och hälften mot väst. Två växelriktare tar hand om den producerade elen. Effektoptimerare används på hela anläggningen, två paneler per optimerare. Årsproduktion ca 41 000 kWh.

Fjärdhundra 18,0 kW

60 helsvarta paneler monterades på detta lantbruk norr om Fjärdhundra i Enköpings kommun Byggnaden har plåttak tp20 och står i rakt söderläge. Solcellerna beräknas leverera 17 100 kWh/år.

Örsundsbro 25 kW monokristallin

Tre tak i östlig, sydlig och västlig riktning. Montage på takplåt av typen TP20. Sammanlagt 90 helsvarta paneler som förväntas producera 21 000 kWh/år. Växelriktare från SolarEdge.