Solceller på K-märkt hus i Bålsta

På detta äldre hus med enkupiga tegelpannor utanför Bålsta önskade kunden installera solceller. Huset är k-märkt, vilket medförde att kunden behövde söka bygglov.

Vi hjälpte kunden med underlag till bygglovsansökan såsom ritningar, fotomontage och kontrollplan och hade kontakt med kommunens handläggare angående förutsättningar och möjligheter. För att behålla byggnadens äldre utseende täckte vi inte hela taket med solceller, utan ett flertal rader tegelpannor längst ner skulle förbli synliga.

Bilderna nedan visar huset före och efter solcellsinstallationen. Dra i reglaget för att se förändringen.

Dra i reglaget för att se hela huset med och utan solceller.

Solceller och laddbox på nybyggt hus i Enköping

I ett helt nytt bostadsområde i Enköping har vi installerat högkvalitativa europeiska solceller på detta nybyggda hus, både på husets södertak och på förrådet. Vi har även installerat en smart och robust laddbox från svenska Garo.

Tack vara tidig kontakt mellan kunden och oss kunde anpassningar göras som underlättade för solcellsinstallationen, t.ex. har rör dragits fram för dold förläggning av solcellskablaget. Vi har även hjälpt kunden att utforma förrådet med mått, taklutning och takbeklädnad som passar bra för solceller.

Solcellerna förser fastigheten med en stor del av den årliga elförbrukningen. Solel används även till att ladda familjens elbil med trefas-laddboxen som ger brandsäker, snabb och smidig laddning.

Örsundsbro 5,9 kW

Ytterligare en anläggning i Örsundsbro är nu klar och igång. 18 helsvarta paneler på alldeles nylagt svart tak ger en estetiskt tilltalande anläggning.