Örsundsbro 5,9 kW

Ytterligare en anläggning i Örsundsbro är nu klar och igång. 18 helsvarta paneler på alldeles nylagt svart tak ger en estetiskt tilltalande anläggning.

Köping 7,2 kW

Vårt första bygge i Köpings kommun är nu klart och driftsatt. Cirka 2 mil nordväst om Köping har vi installerat 22 paneler som förväntas ge ca 7000 kWh/år och därmed täcker hushållets hela förbrukning.

Anläggningen är uppdelad på två oberoende slingor som är kopplade till varsin MPPT i växelriktaren från världsledande Fronius. Panelerna är av europeisk fabrikat – litauiska SoliTek som tillverkar sina paneler klimatneutralt.

Runhällen 10,4 kW

Här i lantligt beläget Runhällen norr om Heby installerade vi 32 helsvarta solceller på boden. Plåttaket har normal lutning och ligger i sydvästlig riktning. Förväntad årsproduktion är ca 10 000 kWh.

På bilden är panelerna täckta med pollen, ett tydligt vårtecken som dock inte påverkar produktionen. Man behöver inte spola rent eller på annat sätt försöka få bort pollen, utan man kan lämna detta till nästa regnskur. Regn och snö tar väl hand om smutsiga paneler.

Fjärdhundra 9,1 kW

Koreanska LG erbjuder solpaneler av toppkvalitet. Estetik, mycket hög prestanda och riktigt bra garantier. Vad sägs om 25 års produktgaranti och minst 90 % av ursprungseffekten efter dessa 25 år? En panel för livet – den bara går och går och går likt en Duracell-kanin.

Vi håller oss vanligtvis till europeiska paneltillverkare, men gör ett undantag för LG pga. den höga kvaliteten och långa livslängden. På bilden syns LG 350 W med vitt bakstycke och svart ram i standardstorlek 1,0 x 1,7 m.

Alla solcellspaneler behöver inte vara helsvarta. Paneler med vitt bakstycke har oftast lite högre verkningsgrad och levererar då ca 10 kWh extra per panel och år.

Örsundsbro 9,9 kW

Brutet tak mot syd med EU-tillverkade solcellspaneler från litauiska SoliTek. Montage på betongpannor på både den övre delen och den nedre delen. Dessa 32 helsvarta paneler förväntas producera mer än 9 000 kWh per år.

Örsundsbro 7,9 kW

Tak mot sydöst med normal lutning. Montage på betongpannor. 25 helsvarta paneler som förväntas producera mer än 7 000 kWh/år.

Enköping 17,7 kW

Tak mot sydöst med normal lutning. Montage på betongpannor. 57 EU-tillverkade paneler från SoliTek som förväntas producera 16 000 kWh/år.

Lite skuggning från sydväst på eftermiddagen pareras genom att taket har delats upp i tre sektioner, där sektionen närmast träden ligger på egen MPPT i växelriktaren.

Sala 9,7 kW

Tak mot öst med normal lutning. Montage på betongpannor. 31 helsvarta paneler som förväntas producera 9 000 kWh/år.

Västerås 9,2 kW

Tak mot syd med normal lutning. Montage på betongpannor. 30 helsvarta paneler som förväntas producera 8 300 kWh/år. Panelerna fyller taket från höger- till vänsterkant i två kompletta rader.

Västerås 4,7 kW

Tak mot sydsydost med brant lutning. Montage på betongpannor. 13 helsvarta paneler som förväntas producera 4 400 kWh/år. Vid utformningen (placeringen) har vi tagit hänsyn till en framtida skorsten som planeras komma upp i den vänstra delen av taket.