Örsundsbro 9,8 kW

Vi monterade 32 solcellspaneler på detta betongpannetak mot sydöst. Panelerna placerades några pannrader ner för att bilda en enhet över hela bredden nedanför skorstenen. Strängarna är anpassade för att minimera påverkan från skorstenens skugga under eftermiddagar. Beräknad produktion är ca 8 800 kWh/år.

Enköping 9,3 kW

Här har vi monterat 31 helsvarta paneler på ett tak mot sydväst med normal lutning. Taket består av betongpannor, och panelerna smälter bra in. Tigo-optimerare har monterats på två paneler närmast skorstenen, pga. skuggning när solen står lågt i sydöst och syd. Beräknad produktion ca 8 300 kWh/år.

Bålsta 4,8 kW

Brant tak mot sydöst, montage på betongpannor. 16 helsvarta paneler som förväntas producera 4500 kWh/år. Anläggningen är försedd med effektoptimerare på varje panel.

Harbo 15,6 kW

Bostadshuset har taket mot syd och garaget mot öst och väst. Montage på plåttak tp20 med normal lutning. Även takkupan har solceller. Sammanlagt 52 helsvarta paneler som förväntas producera 13 500 kWh/år. Anläggningen är försedd med effektoptimerare på varje panel.

Enköping 14,6 kW

Tak mot sydväst med normal lutning. Montage på betongpannor, både på bostadshuset och på garaget. 48 helsvarta paneler som förväntas producera 13 500 kWh/år.

Enköping 9,9 kW

Tak mot syd med normal lutning. Montage på betongpannor. 34 helsvarta paneler som förväntas producera 9 900 kWh/år. Vi har förberedd anläggningen för en framtida utbyggnad, genom att överdimensionera växelriktaren och anpassa strängdragningen.

Sala 12,0 kW

Tak mot öst och väst med normal lutning. Montage på betongpannor. 40 helsvarta paneler som förväntas producera 9 600 kWh/år. Här valde vi ett system med effektoptimerare på samtliga paneler pga. skuggning från ett flertal ventilationshuv och skorstenar på taket.

Örsundsbro 14,4 kW

Tak mot sydost med normal lutning. Montage på tp20-plåt, både på bostadshuset och på garaget. 48 helsvarta paneler som förväntas producera 13 400 kWh/år.

Örsundsbro 8,6 kW

Tak mot sydost med normal lutning. Montage på betongpannor. 24 helsvarta paneler som förväntas producera 8 000 kWh/år.

Grillby 12,9 kW

Tak i sydlig riktning med ca 45 graders lutning. Montage på betongpannor. 43 helsvarta paneler som förväntas producera 12 600 kWh/år.