Göran Wesström, Örsundsbro

Det kändes skönt att någon tog hand om allt administrativt jobb, i vissa fall bara att skriva under och skicka in, t.ex. ansökan om solcellsstöd.