Kjell Kågström, Fjärdhundra

Snyggare paneler än förväntat. Bara 3,5 cm bred sarg i svart. Det blev snyggt på taket med svart sarg och svarta paneler.