Peter Karlberg, Örsundsbro

Jag tycker att projektet karaktäriserades av smidighet, snabbhet samt professionellt och mycket vänligt bemötande.