Solceller för lantbruk

Med solceller minskar du lantbrukets elkostnader under lång tid framöver på ett enkelt och riskfritt sätt. Det du investerar återbetalar sig ofta på sju till tio år, medan solcellerna håller i mer än 30 år. Vi är väl förtrogna med lantbrukets speciella krav och har installerat solceller i många år. Vi hjälper dig med allt – kontakta oss om solceller för lantbruk redan i dag!

Solceller för lantbruk Västerås, Enköping, Sala, Heby, Bålsta och Mälardalen

Vi har specialiserat oss på solceller för lantbruk i trakterna kring Västerås, Enköping, Sala, Heby och Bålsta

Vi känner väl till ett lantbruks särskilda krav på solcellerna och elinstallationen, såsom påverkan från ammoniak i luften, behov av gnagarskyddad kabelförläggning, krav på överspänningsskydd för likström och växelström, val av solcellspanel, placering av växelriktaren och vikten av tillräckligt stora kabeldimensioner vid långa avstånd.

Vi säkerställer att solcellsanläggningen uppfyller gällande regelverk, däribland certifieringskraven för Säker Gård och LBK:s regelverk för elinstallationer i lantbruk.

Har du inga lämpliga tak men mycket mark i skuggfritt söderläge? Vi bygger markmonterade solcellsanläggningar på stativ från italienska TreeSystem. De ger stor frihet i var och hur solcellerna placeras samtidigt som kontroll, service och eventuellt underhåll förenklas avsevärt.

Vi håller oss ständigt uppdaterade på nya produkter, regelverk och anvisningar. Där ingår också att hålla kontakt med försäkringsbolag och besiktningsmän. Ett högkvalitativt utförande är en förutsättning för att din solcellsanläggning ska fungera under flera decennier framöver.

Hos oss får du hjälp med allt

Vi gör det enkelt för dig att skaffa solceller för lantbruk. Du kan luta dig tillbaka, eller snarare ägna din tid åt lantbrukets ordinarie verksamhet.

 • Du behöver inte ha förkunskap om solceller.
 • Du behöver lägga ner minimalt med tid och energi.
 • Du får besök av en personlig tekniker innan vi lämnar offert.
 • Du får en fast kontaktperson.
 • Vi sköter all nödvändig administration.
 • Vi ser till att installationen sker snabbt och smidigt.

Jag tycker att projektet karaktäriserades av smidighet, snabbhet samt professionellt och mycket vänligt bemötande.

Peter Karlberg, Örsundsbro

Snabbt och proffsigt utfört montage av kompetent personal. Några små skavanker längs vägen rättades till utan problem.

Ove Lindberg, Enköping

Så här gör du för att skaffa solceller för lantbruk

 1. Anmäl ditt intresse för solceller. Det kan du göra på vår hemsida, Facebook, e-post, telefon eller infomöte.
 2. Boka ett personligt möte. Vi bokar tid och gör ett kostnadsfritt hembesök på gården. Tillsammans reder vi ut vilket elbehov du har, vilka tak eller vilken mark som finns till förfogande, vad befintliga kablar och huvudsäkringen tillåter, vilken investeringsnivå som är aktuell och så vidare.
 3. Vi undersöker ditt årsbehov av el. Om årsbehovet överstiger cirka 50 000 kWh bör hänsyn tas till elförbrukningen över tid, både från månad till månad och per timme. Stora överskott (till exempel på sommaren) kan ha en negativ inverkan på lönsamheten. På stora anläggningar bör man sikta på hög egenförbrukning av den producerade solelen. Så säkerställer du god lönsamhet både nu och i framtiden.
 4. Du får en gratis offert. Vi utformar ett eller flera förslag till solcellsanläggning. Därefter diskuterar vi förslagen tillsammans. Du får en utförlig offert som tydligt beskriver vad du får för pengarna och vilken avkastning på investeringen som du kan förvänta dig.
 5. Vi genomför projektet. Efter att du har beställt solceller tar vi hand om detaljprojektering, inköp, installation och driftsättning. Vi hjälper till med all administration, såsom ansökan om solcellsstöd, eventuella bygglovshandlingar, kontakt med elnätsägaren och ansökan om elcertifikat. Vi håller kontakt med dig under hela genomförandet.
 6. Dokumentation. Du får en pärm med detaljerad information om din anläggning. Vi upprättar växelriktarkonto och hjälper dig att komma i gång med appen för övervakning av din solcellsanläggning.

Kontakta oss om solceller för lantbruk