Våra produkter

Vi vill leverera solcellsanläggningar som ger högt värde för de investerade pengarna: hög ekonomisk avkastning, låg miljöpåverkan och problemfri drift. Därför väljer vi europeiska kvalitetsprodukter med lång livslängd och hög miljöprofil. Vi är övertygade om att kvalitet lönar sig i längden – en solcellsanläggning ska gärna hålla i 30 år, och varje år extra innebär fortsatt besparing på elkostnader.

Solceller handlar för oss om hållbar energiproduktion med minimal klimatpåverkan. Denna klimatpåverkan uppstår främst vid tillverkning av solcellspaneler och vid samtliga transporter. Därför erbjuda vi komponenter som har tillverkats nära Sverige (korta transporter) och med stor andel förnybar energi.

För att solcellsanläggningen i sin helhet ska fungera optimalt och problemfritt i många år ställer vi höga krav på samtliga komponenter såsom solcellspaneler, infästningssystem, växelriktare, kablar, med mera. Vi ställer bl.a. följande krav på våra produkter:

  • Långa produktgarantier som säkerställer lång livslängd
  • Hög tillförlitlighet, minimalt ”strul” under livslängden
  • Låg klimatpåverkan från tillverkning och transport
  • Estetiskt tilltalande, dvs. monokristallina paneler med svart ram
  • Verktyg för snö- och vindlastberäkningar av infästningssystem
  • Och givetvis ett rimligt pris, dvs. prisvärda produkter

Solceller och solpaneler

Solceller, solpaneler, solcellspaneler eller bara paneler – kärt barn har många namn.

Solcellerna är den komponent i anläggningen som är dyrast, har högst miljöpåverkan och är oftast svåråtkomlig vid fel pga. montage på tak. Därför ställer vi extra höga krav på solcellerna och deras livslängd.

Vi har valt att i första hand erbjuda EU-tillverkade produkter från litauiska SoliTek. Av estetiska skäl har vi valt helsvarta monokristallina paneler med svart bakstycke och svart ram. Produktgarantin är hela 20 år, alltså lång livslängd och många producerade kilowattimmar (kWh). SoliTek tillverkar sina paneler med 100 % förnybar energi och på kort avstånd från Sverige, vilket ger minimal klimatpåverkan.

Vi kan även erbjuda glas-glas paneler från SoliTek med 30 år produktgaranti och hela 87% effektgaranti efter 30 år. Glas-glas paneler har en glasskiva på både framsida och baksida vilket ger en styvare panel och därmed mycket bättre skydd för själva solcellerna.

Vid behov kan vi erbjuda solpaneler från flera andra europeiska tillverkare. Till exempel Denim, FuturaSun och Energetica.

I vårt standardsortiment har vi numera valt bort de vanligt förekommande asiatiska solpanelerna. Vi anser att de har alltför korta produktgarantier, oftast bara 10 år, vilket reser frågetecken kring solpanelernas förväntade livslängd. Dessutom tillverkas de vanligtvis med stor andel kol-el som ger kraftig klimatpåverkan. Även transporterna blir långa när de asiatiska solpanelerna fraktas med båt runt halva jordklotet.

Växelriktare och optimerare

Vi erbjuder växelriktare och effektoptimerare från marknadsledande kvalitetsleverantörer.

Växelriktare från österrikiska Fronius är välkända i Sverige. Det är gedigna kvalitetsprodukter som kan användas i många situationer. Dessa växelriktare kan kompletteras med effektoptimerare från Tigo.

Växelriktare från israeliska SolarEdge kommer med effektoptimerare på samtliga paneler. Systemet lämpar sig väl i situationer med komplexa skuggor, fler än två olika takytor eller där man vill ha övervakning på panelnivå.

Effektoptimerare från Tigo kan användas på enskilda paneler och fungerar med många olika växelriktare, och givetvis med våra växelriktare från Fronius. Tigo kan även monteras på befintliga anläggningar i efterhand.

Infästningssystem

Vi använder i första hand infästningssystem från holländska Valk Solar Systems, som är en stor marknadsledande aktör i flera europeiska länder. Valk Solar Systems levererar infästningssystem för många taktyper; vi använder givetvis material som är framtaget för svenska snörika förhållanden. Valk Solar Systems tillhandahåller även verktyg för snö- och vindlastberäkningar som utgår från svenska vind- och snölastzoner, så att vi alltid kan vara säkra på att anläggningen dimensioneras rätt.

På vissa taktyper använder vi infästningsmaterial från svenska Weland Stål. Detta gäller främst plegel, dvs. plåt som efterliknar takpannor.

Markställning

Vi saluför markställning från italienska Tree System, ett innovativt system för montage av solcellsanläggningar på marken. Infästningen i marken efterliknar strukturen hos trädets rötter.

Inköpskanaler

Vi köper våra produkter från svenska grossister och europeiska grossister med verksamhet i Sverige.

Kontakta oss om solceller