Om oss

Vi brinner för miljö- och klimatfrågor. Vi drivs av vetskapen att vi måste göra allt vi kan för att minska utsläppen av klimatgaser. Och vi är övertygade om att det fortfarande går att rädda världen från stora och icke-reversibla klimatförändringar. Om vi börjar nu!

På lokal nivå sprider vi kunskap om orsakerna till klimatförändringarna och vi driver projekt som direkt minskar utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser. Vi hjälper både privatpersoner, föreningar, företag och myndigheter att minska sina klimatavtryck.

Klimatprojekt i Mälardalen startades våren 2018 som en del av InfraDesign Sverige AB och drivs av Ralf Timmerman. Klimatprojekt i Mälardalen är inte ute efter ekonomiska vinster, däremot vill vi se stora vinster för klimatet i form av minskade utsläpp. Företagets vinster återinvesteras i nya klimatprojekt.

My Story – Ralf Timmerman

I 14 år jobbade jag på ett medelstort konsultföretag. Jag drev stora projekt som syftade till att rusta upp och bygga ut miljö- och klimatvänlig järnväg, främst i Stockholm och Mälardalen. Till sist kände jag att jag hade fastnat i samma gamla hjulspår, och jag insåg att jag behövde göra en omstart i mitt yrkesliv.

Jag ville ”rädda världen” och började fördjupa mig mer i klimatfrågan. Snart insåg jag att läget är högst allvarligt, ja faktiskt enormt mycket allvarligare än vad jag trodde. Samtidigt verkar den politiska handlingskraften vara obefintlig. Jag insåg också att det finns mycket som både individuella hushåll och hela samhället kan göra för att snabbt och drastiskt minska sina utsläpp av växthusgaser. Ändå hände väldigt lite. Sol-el stod för 0,1 % av all el-produktion i Sverige. Elbilar utgjorde högst 1 % av alla bilar på de svenska vägarna. Och jag undrade ”Varför tar inte politikerna tag i problemen?”.

Snart trillade polletten ner. Det är jag, det är vi individer, det är vi väljarna och vi kunderna som behöver gå före och visa vägen. Initiativet måste komma från oss. När vi visar genom våra handlingar att klimatet är extremt viktigt, då kommer politikerna att agera – inte tidigare. När vi väljer bort klimatbovar och istället väljer klimatvänliga produkter och tjänster, då kommer företagen att anpassa sig – inte tidigare. Ansvaret ligger hos mig, hos dig, hos alla individer i världen. Vissa förändringar är inte lätta, men ändå helt nödvändiga.

Hösten 2017 startade jag eget företag under namnet InfraDesign Sverige AB, en tillfällig fortsättning på mitt tidigare konsultliv. Ett halvår senare tillkom Klimatprojekt i Mälardalen, bifirma till InfraDesign, och startpunkten för mitt nya yrkesliv. Sedan hösten 2018 jobbar jag heltid med klimatprojekt.

Jag ska göra allt jag kan för att minska utsläppen av växthusgaser i Enköping och angränsande kommuner. Vind- och sol-el, elbilar, vegetarisk mat, flygfria resor, utbildningar och mycket annat. Tillsammans med tusentals likasinnade ska jag rädda klimatet! Vill du vara med?


Enköpings Posten gjorde en personporträtt om mig den 4 april 2018.
Den finns att läsa här: https://www.eposten.se/unt4939476.