Om oss

Klimatprojekt i Mälardalen är en lokal solcellsleverantör med erfarenhet från mer än 100 solcellsbyggen. Vår kompetenta personal erbjuder våra kunder ett gediget hantverk genom hela processen. Kunderna erbjuds hjälp med allt från utformning av en optimal anläggning och ansökan om solcellsstöd till smidig installation, kontakt med nätägaren och utförlig dokumentation.

Vi jobbar med solceller därför att grön el behövs i en hållbar framtid. Vi tar klimatkrisen på fullt allvar och vi gör allt vi kan för att minska utsläppen av växthusgaser, bl.a. har vi valt solceller med låga utsläpp från tillverkning och transport. På lokal nivå sprider vi även kunskap om klimatförändringarna. Vi hjälper både privatpersoner, föreningar och företag att minska sina klimatavtryck.

Vi är medlem i branschföreningen Svensk Solenergi.

Företaget startades hösten 2017 och drivs av Ralf Timmerman. Först som ett konsultföretag under namnet InfraDesign Sverige AB. Våren 2018 utökades verksamheten med försäljning av solceller. Sedan hösten 2018 är solceller den huvudsakliga verksamheten, och våren 2019 bytte företaget sitt namn till Klimatprojekt i Mälardalen AB. Initialt låg tyngdpunkten på hemmamarknaden i Enköpings kommun. Januari 2019 anställdes Fredrik Barkfjärd och vi utökade vårt geografiska område till Enköpings angränsande kommuner Västerås, Sala, Heby och Bålsta.

My Story – Ralf Timmerman

Fram till hösten 2017 jobbade jag på ett medelstort konsultföretag i 14 år. Jag drev stora projekt som syftade till att rusta upp och bygga ut miljö- och klimatvänlig järnväg, främst i Stockholm och Mälardalen. Hösten 2017 började jag fördjupa mig mer i klimatfrågan. Snart insåg jag att läget är högst allvarligt, ja faktiskt enormt mycket allvarligare än vad jag trodde. Samtidigt verkar den politiska handlingskraften vara obefintlig.

Jag insåg då också att det finns mycket som både individuella hushåll och hela samhället kan göra för att snabbt och drastiskt minska sina utsläpp av växthusgaser. Ändå hände väldigt lite. Och jag undrade ”Varför tar inte politikerna tag i problemen?”. Snart trillade polletten ner.

Det är vi individer (väljarna, kunderna) som behöver gå före och visa vägen. Initiativet måste komma från oss. När vi visar genom våra handlingar att klimatet är extremt viktigt, då kommer politikerna och företagen att agera. Ett stort ansvar ligger hos alla individer i världen. Vissa förändringar är inte lätta, men ändå helt nödvändiga.

Därför startade jag min verksamhet runt solceller och andra klimatinitiativ. Jag ska göra det jag kan för att minska utsläppen av växthusgaser i Enköping och angränsande kommuner. Vind- och sol-el, elbilar, vegetarisk mat, flygfria resor, utbildningar och mycket annat. Tillsammans med tusentals likasinnade ska jag rädda klimatet! Vill du vara med?


Enköpings Posten gjorde en personporträtt om mig den 4 april 2018.
Den finns att läsa här: https://www.eposten.se/unt4939476.