Din lokala leverantör av solceller, laddboxar & batterier
Köpsolceller.se info@klimatprojekt.se 010-88 99 324
Klimatprojekt i Mälardalen

Solceller till lantbruk

Med solceller minskar du lantbrukets elkostnader under lång tid framöver på ett enkelt och riskfritt sätt.

Det du investerar idag återbetalar sig ofta på sju till tio år, medan solcellerna håller i mer än 30 år. Vi har installerat solceller på lantbruk i flera år, och är väl förtrogna med dess särskilda krav.

Våra anläggningar uppfyller lantbrukskrav

Vi utformar brandsäkra solcellsanläggningar i enlighet med lantbrukets särskilda krav på solcellerna och elinstallationen. Vi tar hänsyn till eventuell påverkan från ammoniak i luften är vi placerar paneler och växelriktare. Kablarna dimensioneras för långa avstånd och förses med mekaniskt skydd och gnagarskydd på utsatta ställen. Vi installerar jordfelsbrytare samt överspänningsskydd för såväl likström som växelström, oftast i ett robust plåtskåp.

Du får en solcellsanläggning som uppfyller gällande regelverk, såsom certifieringskraven för Säker Gård, LBK:s regelverk för elinstallationer i lantbruk och hästverksamhet, och Länsförsäkringars krav på solcellsanläggningar.

Vi håller oss ständigt uppdaterade på nya produkter, regelverk och anvisningar. Där ingår också att hålla kontakt med försäkringsbolag och besiktningsmän. Ett högkvalitativt utförande är en förutsättning för att din solcellsanläggning ska fungera under flera decennier framöver.

Har du tänkt på markställning?

Har du inga lämpliga tak men gott om mark i skuggfritt söderläge? Vi bygger markmonterade solcellsanläggningar på stativ från italienska TreeSystem. De ger stor frihet i var och hur solcellerna placeras samtidigt som kontroll, service och eventuellt underhåll förenklas avsevärt. Markställning fungerar även för små anläggningar (minst 4 paneler). Skaffa din egen solcellspark! Klicka på knappen nedan för att läsa mer om markställning.

Vi vill göra det enkelt för dig att skaffa solceller.

Oavsett om du bor utanför Bålsta i en villa med taket mot sydöst, mitt i Västerås med taket i söderläge eller har ett lantbruk i Heby kommer vi till dig för att ta fram en skräddarsydd lösning. Du får personlig rådgivning av en tekniker som utgår från dina behov, möjligheter och önskemål. Du kan ställa frågor och vi ger dig tydliga svar.

Solceller som håller länge

Vi har ett brett sortiment med solceller från olika europeiska leverantörer. Gemensam nämnare är lång förväntad livslängd och långa produktgarantier. Vissa paneler kommer med hela 35 år produktgaranti! Därmed minskar du gårdens elkostnader under mycket lång tid, minst flera decennier. Våra solceller innebär en långsiktig och riskfri investering som passar bra ihop med lantbrukens långsiktighet.

Solcellernas långa livslängd ställer höga krav på montaget för att inga skador ska uppstå på varken taket, kablarna eller panelerna under minst 30 år. Därför gör vi snö- och vindlast beräkningar på infästnings systemet och säkerställer att taket förblir tätt efter installationen. Vi använder UV-beständiga kablar som vi fäster upp omsorgsfullt. Kablarna förläggs i skyddsrör och förses med metallskydd på utsatta ställen. Vårt montage är ett genuint hantverk som bygger på erfarenheter från hundratals solcells installationer och flera samtal med besiktningsmän från Länsförsäkringar.

Varför skaffa solpaneler

Varför skaffa solpaneler?

Är solceller verkligen bra? Vi guidar dig rätt. Läs om för- och nackdelar med solceller.

Kvalitetsprodukter

Kvalitetsprodukter

Vi säljer europeiska kvalitetsprodukter med lång livslängd och hög miljöprofil.

Framtidssäkra fastigheten

Framtidssäkra fastigheten?

Då är laddbox en mycket bra investering. Det är viktigt att man kan ladda elbilar på ett säkert och snabbt sätt.