Din lokala leverantör av solceller, laddboxar & batterier
Köpsolceller.se info@klimatprojekt.se 010-88 99 324
Klimatprojekt i Mälardalen

Solcellernas dolda lönsamhet

Besparingar och intäkter från oväntade håll.
Solceller är mycket lönsamma. Men en del av besparingarna och intäkterna är nästan osynliga. Här förklarar vi hur du hittar och räknar ihop alla delar. Och vi slår hål på den stora myten om negativa elpriser nedan!

Ladda hem Solcellernas dolda lönsamhet som en pdf

Del 1

Du köper mindre el, vilket sparar dig mycket pengar.

Du använder själv en del av elen som du producerar, och säljer resten.
Utan solceller hade du behövt köpa denna el från elnätet.

Din besparing är det extra beloppet som du skulle ha betalat för elen om du inte hade haft solceller. Varje kilowattimme (kWh) som du använder direkt, slipper du köpa. I faktarutan nedan förklarar vi vad en kilowattimme el verkligen kostar – det är minst 1 kr mer än spotpriset som nämns i medierna. Besparingen skrivs inte ut på din elfaktura, men du kan jämföra fakturor före och efter solcellsinstallationen. Ännu bättre är att jämföra din egen produktion och din försäljning.

Exempel från 2021–2023: om man använde 3 000 kWh/år direkt, då var den osynliga besparingen ca 6 000 kr/år.

Ett villahushåll använder ungefär en tredjedel av solelproduktionen direkt och säljer resten.

Vad gäller för dig?
Jämför din egen produktion och din försäljning. Mellanskillnaden är elen som du själv har använt. Produktionen hittar du i solcells-appen; försäljningen hittar du på dina elfakturor.

Så här mycket kostar elen på riktigt – ca 2 kr/kWh!

Priset för varje kilowattimme består av fem huvuddelar. Ditt elhandelsbolag fakturerar dig för själva elen, dvs. spotpris eller fastpris samt moms och avgifter för bl.a. elcertifikat. Därutöver betalar du överföringsavgift till din nätägare för varje kilowattimme som du köper, detta är en form av ”fraktkostnad”. Slutligen betalar
du energiskatt 53 öre/kWh, den faktureras av din nätägare. Fasta abonnemangskostnader är inte inräknade här.

För dig som konsument är elpriset aldrig negativt.

Även när spotpriset är lågt eller negativt, betalar du mer än 1 kr/kWh i olika avgifter och energiskatt.

Exemplet här bredvid avser genomsnittligt spotpris för 2021–2023 med tillhörande moms samt 2024-års överföringsavgift hos Vattenfall och energiskatt.

Del 2

Du får intäkter när du säljer ditt överskott.

Du säljer den delen av elproduktionen som du inte behöver för tillfället, t.ex. mitt på soliga sommardagar. Den goda nyheten är att du får bra betalt för överskottet! Men det kan vara svårt att se hur stora intäkterna är, eftersom de kommer från flera håll. Vi förklarar detta i faktarutan nedan. Utöver betalning från elhandelsbolaget får du även ersättning från nätägaren och från Skatteverket, ca 70–80 öre/kWh utöver spotpriset.

Exempel från 2021–2023: om man sålde 7 000 kWh/år, då var intäkterna ca 12 000 kr/år.

Så här mycket får du för överskott – ca 1,60 kr/kWh

Elhandelsbolaget betalar dig för själva elen, oftast samma belopp som spotpriset just då; detta brukar synas tydligt på fakturorna. Men även din nätägare betalar dig, vissa kallar det energiersättning, andra nätnytta. T.ex. nätägare Vattenfall betalar 19 öre/kWh. Dessutom får du 60 öre/kWh skatte¬reduktion på din inkomstskatt året efter. Den är förtryckt på inkomst-deklarationen för privatpersoner, och syns som en egen rad i uträkningen av din slutliga skatt.

Exemplet avser genomsnittligt spotpris för 2021–2023 och nuvarande nivå för energiersättning hos Vattenfall.

Del 3

Nu återstår bara att plussa ihop.

Räkna ihop besparingarna och intäkterna.

Enligt ovanstående exempel: om du producerade 10 000 kWh/år varav du använde 3 000 kWh direkt och sålde övriga 7 000 kWh, då var summan av besparingar och intäkter ca 18 000 kr/år. Även om du lånar till investeringen och betalar ränta tjänar du många tusenlappar varje år!

Räkna ut din lönsamhet

1. Ta reda på din produktion enligt solcellsappen och din försäljning enligt nätägarens fakturor.

2. Räkna ut mellanskillnaden (produktionen minus försäljningen).

3. Multiplicera mellanskillnaden med ditt totala elpris

(ca 2 kr/kWh). Det är din direkta besparing.

4. Multiplicera sedan din försäljning med din totala ersättning

(ca 1,6 kr/kWh). Det är din intäkt.

5. Plussa ihop besparingen och intäkten, det är din lönsamhet.

Och det är inte allt – det finns ännu mer lönsamhet i solceller.

Solceller är en investering som ökar värdet av din fastighet. Mycket tyder på att värdet ökar mer än vad solcellerna kostar. Du går alltså plus på investeringen från första dagen. Dessutom bidrar du till att sänka den globala klimat¬påverkan. Varje kilowattimme solel minskar koldioxidutsläppen med ca 0,5 kg – det blir en besparing på minst 5 ton/år för en genomsnittlig solcellsanläggning på en villa. Tillsammans bygger vi en hållbar värld!