Heby 19,5 kW

På denna gård söder om Heby har vi installerat 60 helsvarta paneler à 325 W, sammanlagt 19,5 kW och en förväntad årsproduktion på 18 500 kWh.

Grillby 34,1 kW

På en gård mellan Grillby och Örsundsbro har vi installerat en solcellsanläggning på drygt 34 kW. Den består av 105 paneler i fem grupper om 21 paneler varav tre mot väst och två mot öst. Anläggningen förväntas producera nästan 27 000 kWh grön el varje år.

I samband med solcellsinstallationen bytte vi även kundens gamla mätarskåp och installerade särskild produktionssäkring (istället för ändring av kundens huvudsäkring).

Örsundsbro 5,9 kW

Ytterligare en anläggning i Örsundsbro är nu klar och igång. 18 helsvarta paneler på alldeles nylagt svart tak ger en estetiskt tilltalande anläggning.

Köping 7,2 kW

Vårt första bygge i Köpings kommun är nu klart och driftsatt. Cirka 2 mil nordväst om Köping har vi installerat 22 paneler som förväntas ge ca 7000 kWh/år och därmed täcker hushållets hela förbrukning.

Anläggningen är uppdelad på två oberoende slingor som är kopplade till varsin MPPT i växelriktaren från världsledande Fronius. Panelerna är av europeisk fabrikat – litauiska SoliTek som tillverkar sina paneler klimatneutralt.

Runhällen 10,4 kW

Här i lantligt beläget Runhällen norr om Heby installerade vi 32 helsvarta solceller på boden. Plåttaket har normal lutning och ligger i sydvästlig riktning. Förväntad årsproduktion är ca 10 000 kWh.

På bilden är panelerna täckta med pollen, ett tydligt vårtecken som dock inte påverkar produktionen. Man behöver inte spola rent eller på annat sätt försöka få bort pollen, utan man kan lämna detta till nästa regnskur. Regn och snö tar väl hand om smutsiga paneler.

Västerås 25,6 kW

På denna gård utanför Västerås monterade vi 80 paneler, uppdelade i fyra grupper à 20 paneler. I samråd med kunden lämnade vi ca 1 m utrymme mellan varje grupp för att underlätta eventuell snöskattning, inspektion eller annat takarbete.

Taket lutar mot sydsydost med normal lutning. Montage på plåttak (tp20). Panelerna förväntas producera nästan 25 000 kWh/år.

I samband med solcellsprojektet bytte vi även några takplåtar, höjde kundens huvudsäkring till 35 A och förnyade mätarskåpet.

Fjärdhundra 9,1 kW

Koreanska LG erbjuder solpaneler av toppkvalitet. Estetik, mycket hög prestanda och riktigt bra garantier. Vad sägs om 25 års produktgaranti och minst 90 % av ursprungseffekten efter dessa 25 år? En panel för livet – den bara går och går och går likt en Duracell-kanin.

Vi håller oss vanligtvis till europeiska paneltillverkare, men gör ett undantag för LG pga. den höga kvaliteten och långa livslängden. På bilden syns LG 350 W med vitt bakstycke och svart ram i standardstorlek 1,0 x 1,7 m.

Alla solcellspaneler behöver inte vara helsvarta. Paneler med vitt bakstycke har oftast lite högre verkningsgrad och levererar då ca 10 kWh extra per panel och år.

Örsundsbro 9,9 kW

Brutet tak mot syd med EU-tillverkade solcellspaneler från litauiska SoliTek. Montage på betongpannor på både den övre delen och den nedre delen. Dessa 32 helsvarta paneler förväntas producera mer än 9 000 kWh per år.

Enköping 17,9 kW

Här satte vi solceller på ett nybyggt stall rakt mot syd och i oskuggat läge. Vi bistod kunden med information och råd redan innan stallet byggdes. Montage på plåttak med tp20-profil. Helsvarta half cut monokristallina paneler som förväntas producera 18 000 kWh/år.

Örsundsbro 7,9 kW

Tak mot sydöst med normal lutning. Montage på betongpannor. 25 helsvarta paneler som förväntas producera mer än 7 000 kWh/år.