Din lokala leverantör av solceller, laddboxar & batterier
Köpsolceller.se info@klimatprojekt.se 010-88 99 324
Klimatprojekt i Mälardalen

51 kW solceller på gård i Sala

Solcellsanläggning med 170 paneler

På en gård utanför Sala installerade vi denna solcellsanläggning på 170 paneler. Hälften av panelerna ligger mot öst och hälften mot väst, vilket ger en utmärkt fördelning av produktionen över hela dagen – solcellerna går igång tidigt och fortsätter leverera el tills mörkret infaller.

Två växelriktare tar hand om den producerade elen. Effektoptimerare finns på hela anläggningen, två paneler per optimerare. Årsproduktion ca 41 000 kWh.

NÅGRA AV VÅRA NÖJDA KUNDER: