Din lokala leverantör av solceller, laddboxar & batterier
Köpsolceller.se info@klimatprojekt.se 010-88 99 324
Klimatprojekt i Mälardalen

Klimatprojekt i Mälardalen startar ett nytt solenergiprojekt. Projektet går ut på att initiera och samordna gruppinköp av solpaneler till privatpersoner på flera orter i Enköpings kommun, i syfte att öka utbyggnaden av solenergi och pressa ner kostnaderna för de enskilda villaägarna.

I våras genomförde vi ett liknande projekt i mindre storlek. Det projektet blev en stor succé med 10 deltagare som tillsammans sparar 7000 kg koldioxid per år. Nu satsar vi betydligt större och genomför ett flertal gruppinköp runtom i Enköpings kommun.

I projektet är vi återigen säljare åt Solenergiprojekt.se som har flera års erfarenhet av gruppinköp, med 250+ installerade anläggningar i Uppsala.

Under hösten 2018 håller vi 16 informationsmöten för allmänheten där vi berättar om möjligheter, klimatfördelar, investeringskostnader, statligt bidrag och god avkastning. Efter mötet gör vi hembesök hos dem som är intresserade, och vår förhoppning är att få ihop 40 beställningar.

Läs mer på vår projektsida hos Solenergiprojekt i Samverkan. Eller besök vår facebooksida och facebookgrupp.