Din lokala leverantör av solceller, laddboxar & batterier
Köpsolceller.se info@klimatprojekt.se 010-88 99 324
Klimatprojekt i Mälardalen
Året som gått och året som kommer

Året som gått och året som kommer

Året 2020 bjöd på en stark start, en annorlunda vår och sommar, och ett starkt avslut. Vi tror på en ljus framtid med fler klimatprojekt, och flyttar snart till större lokaler! Året 2020 startade riktigt bra. Vi hann bygga 14 solcellsinstallationer under januari–mars...
Året som gått och året som kommer

Nytt kontrakt på 54 kW solceller

Igår skrev vi på Klimatprojekt i Mälardalen AB kontrakt med ett lantbruk i Fjärdhundra om installation av en större solcellsanläggning. 159 paneler med en sammanlagd effekt på 54 kW ska förse gården med 50 000 kWh/år grön el. Investeringen tar oss närmare en hållbar...
Året som gått och året som kommer

Nytt investeringsstöd för solceller

Ett nytt avdrag för gröna investeringar ser ut att introduceras vid årsskifte. Det omfattar solceller, batterier och elbilsladdare och gäller privatpersoner. Förslaget är ute på lagrådsremiss och är tänkt att ingå i budgetpropositionen för 2021. Det är alltså inte...
Laddboxar

Laddboxar

Vill du framtidssäkra ditt hushåll och redan nu eller inom en snar framtid ladda en elbil? Då är laddbox en mycket bra investering. Elbilar är framtiden och det är viktigt att man kan ladda på ett säkert och snabbt sätt. Med laddbox kan du ladda från två mil per timme...
Tillbakablick 2019

Tillbakablick 2019

2019 kännetecknades av stark tillväxt. Vi fick in 80 beställningar, mot 35 beställningar under 2018. Våra kunder köpte 3000 solcellspaneler med en sammanlagd effekt på 925 kW, dvs. nästan lika mycket som den stora solcellsparken längs E18 mellan Enköping och Västerås....
500 kW solceller i år

500 kW solceller i år

Häromdagen passerade vi en stor milstolpe: nu har vi installerat mer än 500 kW solceller hos våra kunder. Drygt 1800 solcellspaneler hos 50 kunder beräknas ge ca 500 000 kWh grön el, varje år. Vår största solcellsinstallation hittills är drygt 50 kW: 170 paneler...