Din lokala leverantör av solceller, laddboxar & batterier
Köpsolceller.se info@klimatprojekt.se 010-88 99 324
Klimatprojekt i Mälardalen

Ett nytt avdrag för gröna investeringar ser ut att introduceras vid årsskifte. Det omfattar solceller, batterier och elbilsladdare och gäller privatpersoner. Förslaget är ute på lagrådsremiss och är tänkt att ingå i budgetpropositionen för 2021. Det är alltså inte fastställt än, men införs sannolikt fr.o.m. 1 januari 2021.

Stödet föreslås fungera på liknande sätt som rot- och rutavdraget så att köparen kan ta del av skattelättnaden direkt. Stödet föreslås vara 15 % för solceller och 50 % för lagring av egenproducerad elenergi och laddningspunkter till elfordon, och får uppgå till högst 50 000 kronor per person och år. Till skillnad från rotavdraget gäller detta nya gröna avdrag även för nybyggda hus.

För företag och bostadsrättsföreningar är förslaget att solcellsstödet (som tidigare var 20 %) ska landa på 10 % efter årsskiftet. Solceller förblir därmed en mycket lönsam affär som sänker företagets eller brf:ens elkostnader i många år framöver.

Under den återstående delen av 2020 kan privatpersoner nyttja det vanliga rotavdraget som motsvarar 9 procent av den totala investeringskostnaden.

Klicka på någon av knapparna nedan eller bläddra i meny, och läs mer om vad vi erbjuder: