Din lokala leverantör av solceller, laddboxar & batterier
Köpsolceller.se info@klimatprojekt.se 010-88 99 324
Klimatprojekt i Mälardalen

2019 kännetecknades av stark tillväxt. Vi fick in 80 beställningar, mot 35 beställningar under 2018. Våra kunder köpte 3000 solcellspaneler med en sammanlagd effekt på 925 kW, dvs. nästan lika mycket som den stora solcellsparken längs E18 mellan Enköping och Västerås.

Liksom tidigare år har merparten av våra byggen varit privatägda villor, men även ett flertal lantbruk däribland vår största anläggning på 51 kW.

För att kunna växa behövs bra personal. Vi har utökat vår egen styrka inom försäljning, kundsupport och byggledning samt anlitat (och utbildat) nya takmontörer och elektriker.

Under senhösten har vi blivit godkända som medlem i branschföreningen Svensk Solenergi, en underbar avslutning på året.

Nu ser vi fram emot ett nytt år med nya kunder och nya solcellsbyggen. Vi fortsätter driva på för mer klimatvänlig el, på väg mot helt förnybar energiproduktion i ett hållbart samhälle!