Din lokala leverantör av solceller, laddboxar & batterier
Köpsolceller.se info@klimatprojekt.se 010-88 99 324
Klimatprojekt i Mälardalen

Som husägare finns det få saker som kan mäta sig med solceller när det kommer till ekonomiska fördelar. Genom att investera i solceller kan du räkna med att återbetala din investering på ungefär 10 år – en årlig avkastning på hela 10 procent. Beroende på framtida elpriser kan återbetalningstiden till och med bli kortare än så. Vi är övertygade om att solceller kan jämföras med andra investeringar och vi uppmanar dig att själv göra den utvärderingen. En stor fördel med solceller är att de inte har några rörliga delar. De kan leverera elektricitet i många år med nästan samma effekt som när de var nya. Det är oftast andra delar i anläggningen som behöver bytas ut före själva solpanelerna. Solpanelerna har en beräknad livslängd på cirka 25–30 år, vilket gör dem till en pålitlig och hållbar lösning.

Så varför vänta?

Är solceller verkligen miljövänliga? 

Ja, solceller är mycket miljövänliga. De producerar ingen luft- eller vattenförorening och ingen utsläpp av växthusgaser.

Är det ekonomiskt fördelaktigt att installera solceller?

Ja, solceller kan minska dina elräkningar betydligt. Även om installationskostnaden kan vara hög, tjänar du tillbaka den över tid genom minskade elräkningar.

Är solceller svåra att underhålla? 

Nej, solceller kräver mycket lite underhåll, ofta bara rengöring ett par gånger om året.

Kan solceller fungera under molniga dagar?

Ja, solceller kan fortfarande generera el under molniga dagar, även om effektiviteten minskar.

Kan solceller höja värdet på mitt hem?

Ja, studier har visat att hem med solceller ofta säljs för mer än liknande hem utan.

Fungerar solceller under svenska vintern?

Ja, solceller fungerar även under vintern. Solens strålar kan fortfarande nå panelerna, även om det är molnigt eller snöigt.
Dessutom kan kyla faktiskt förbättra solcellernas prestanda.

Vad händer med överskottsenergin från mina solceller?

Du kan sälja överflödig el tillbaka till elnätet, eller lagra den i ett batteri för användning när solcellerna inte producerar ström.

Minskar solceller beroendet av fossila bränslen? 

Ja, genom att generera egen förnybar energi minskar du behovet av el från fossila bränslen, vilket bidrar till att bekämpa klimatförändringar.

Kan jag bli helt självförsörjande med solceller? 

Ja, med rätt storlek på solcellssystem och tillräckligt med lagringskapacitet kan du bli helt självförsörjande på el.

Vilka stöd finns det för installation av solceller?

I Sverige finns det flera stödprogram för att underlätta installationen av solceller. Dessa kan inkludera skattereduktioner, bidrag eller lån.
För mer information, kontakta din lokala energimyndighet.

Om du funderar på att installera solceller i Enköping, är vi på Klimatprojekt i Mälardalen rätt partner för dig.
Vi är specialiserade på solcellslösningar och har hjälpt många kunder i Enköping med omnejd att minska sina energikostnader och sin påverkan på miljön​.
Vi erbjuder skräddarsydda solcellslösningar för varje unikt hem. Våra team av experter kan effektivt och säkert installera solceller på ditt tak eller mark.
Vi är baserade i Enköping, vilket innebär att vi kan erbjuda snabb och pålitlig service till kunder i hela regionen.
Du kan med fördel boka ett gratis rådgivningsmöte med någon av våra medarbetare för att få råd och tips om hur du ska gå tillväga för att installera solceller​.
Solceller är en lönsam investering, de bidrar till miljön och klimatet, gör dig mindre påverkad av höga elpriser och kan höja värdet på din fastighet​.

Fler vanliga frågor:

Hur påverkar solenergi ekonomin?

Solenergi kan ha en positiv inverkan på ekonomin genom att skapa jobb inom tillverkning, installation och underhåll av solcellssystem. Dessutom kan övergången till förnybar energi minska beroendet av importerade fossila bränslen, vilket kan stabilisera energipriser och minska ekonomiska risker kopplade till prisvolatilitet. På individuell nivå kan solceller leda till minskade elräkningar och potentiellt ökat fastighetsvärde.

När lönar det sig inte med solceller?

Det kan finnas situationer där solceller inte är den mest ekonomiskt fördelaktiga lösningen. Till exempel i områden med mycket begränsad solinstrålning, där initiala installationskostnader är exceptionellt höga, eller där elpriserna är extremt låga. Det är också viktigt att beakta eventuella skuggande objekt, som höga byggnader eller träd, som kan minska solcellernas effektivitet.

Hur mycket billigare blir det med solceller?

Besparingarna med solceller varierar beroende på flera faktorer, inklusive solinstrålning, systemets storlek, elpriser och eventuella skatterabatter eller bidrag. Generellt kan husägare förvänta sig att minska sina elräkningar avsevärt, men exakta besparingar bör beräknas utifrån individuella förhållanden.

Finns det nackdelar med solceller?

Ja, som med alla teknologier finns det nackdelar med solceller. De initiala installationskostnaderna kan vara höga, även om de ofta tjänas in över tid. Solceller är också beroende av solinstrålning, vilket innebär att de kanske inte är lika effektiva på platser med lite solsken eller under vissa årstider. Dessutom tar solcellssystem plats, vilket kan vara en begränsning för vissa fastigheter.

Varför ska man inte skaffa solceller?

Även om det finns många fördelar med solceller, kan det finnas skäl för vissa individer att inte skaffa dem. Dessa kan inkludera otillräcklig solinstrålning, höga initiala kostnader, brist på utrymme för installation, eller estetiska överväganden. Det är viktigt att noggrant utvärdera alla faktorer innan man tar ett beslut.

Vad är problemet med solenergi?

Medan solenergi är en ren och förnybar energikälla, finns det utmaningar. Dessa inkluderar intermittens (solenergi produceras inte konstant), lagringsproblem (att lagra överskott av solenergi för användning under nätter eller molniga dagar kan vara dyrt), och den initiala kostnaden för solcellssystem. Dessutom kan tillverkningen av solpaneler ha miljöpåverkan, även om denna påverkan ofta är mindre än den för fossila bränslen.

Tveka inte att kontakta oss på Klimatprojekt i Mälardalen för mer information och en kostnadsfri konsultation​.