Din lokala leverantör av solceller, laddboxar & batterier
Köpsolceller.se info@klimatprojekt.se 010-88 99 324
Klimatprojekt i Mälardalen

Låt oss gå igenom hur solceller kan generera elektricitet och användas för att driva en monterad laddbox, steg för steg:

Solcellspaneler:

Allt börjar med solcellspaneler, som är installerade vanligtvis på taket av ett hus eller en byggnad. Dessa paneler innehåller många små enheter som kallas solceller, oftast gjorda av kisel. När solljus träffar dessa solceller, genererar de elektrisk ström genom en process som kallas för fotovoltaisk effekt.

Fotovoltaisk Effekt:

Detta är den process där ljusenergi (fotoner från solen) omvandlas till elektrisk energi. När fotonerna träffar en solcell, frigörs elektroner från kiselatomerna, vilket skapar en flöde av elektrisk ström.

DC till AC-omvandling:

Elektriciteten som genereras av solpanelerna är i form av likström (DC). För att kunna använda denna ström i hushållet eller för att ladda en bil via en laddbox, måste den omvandlas till växelström (AC). Detta görs med hjälp av en apparat som kallas för en inverter.

Anslutning till Laddbox:

Efter att strömmen har omvandlats till AC, kan den ledas till olika delar av hushållet, inklusive till en laddbox som är monterad för att ladda elbilar. Laddboxen fungerar som en mellanstation mellan solpanelerna (via husets elsystem) och elbilen.

Laddning av Elbil:

När elbilen är ansluten till laddboxen, överförs den elektriska energin från solpanelerna till bilens batteri, där den lagras och används för att driva bilen.

Energilagring:

I vissa system kan det också finnas ett batterilager mellan solpanelerna och laddboxen. Detta batteri lagrar den överskottsenergi som genereras under dagtid, vilket möjliggör användning av solenergin även under natten eller molniga dagar.

Det är viktigt att notera att effektiviteten i detta system kan variera beroende på flera faktorer, såsom solpanelernas kvalitet, väderförhållanden, och laddboxens specifikationer. Men i grund och botten är detta hur processen för att generera elektricitet från solceller och använda den för att ladda en elbil via en laddbox fungerar.