Din lokala leverantör av solceller, laddboxar & batterier
Köpsolceller.se info@klimatprojekt.se 010-88 99 324
Klimatprojekt i Mälardalen

Solceller på K-märkt hus i Bålsta

Solceller på K-märkt hus i Bålsta

På detta äldre hus med enkupiga tegelpannor utanför Bålsta önskade kunden installera solceller. Huset är k-märkt, vilket medförde att kunden behövde söka bygglov.

Vi hjälpte kunden med underlag till bygglovsansökan såsom ritningar, fotomontage och kontrollplan och hade kontakt med kommunens handläggare angående förutsättningar och möjligheter. För att behålla byggnadens äldre utseende täckte vi inte hela taket med solceller, utan ett flertal rader tegelpannor längst ner skulle förbli synliga.

Bilderna nedan visar huset före och efter solcellsinstallationen. Dra i reglaget för att se förändringen.

[baie_before_after_image src_before=”https://klimatprojekt.se/wp-content/uploads/2021/07/befor.jpg” label_before=”Före” src_after=”https://klimatprojekt.se/wp-content/uploads/2021/07/after.jpg” label_after=”Efter” _builder_version=”4.9.6″ _module_preset=”default” custom_margin=”||19px|||” global_colors_info=”{}” _i=”0″ _address=”2.0.1.0″ /]
Dra i reglaget för att se hela huset med och utan solceller.
NÅGRA AV VÅRA NÖJDA KUNDER: