Året som gått och året som kommer

Året som gått och året som kommer

Året 2020 bjöd på en stark start, en annorlunda vår och sommar, och ett starkt avslut. Vi tror på en ljus framtid med fler klimatprojekt, och flyttar snart till större lokaler! Året 2020 startade riktigt bra. Vi hann bygga 14 solcellsinstallationer under januari–mars...
Året som gått och året som kommer

Nytt kontrakt på 54 kW solceller

Igår skrev vi på Klimatprojekt i Mälardalen AB kontrakt med ett lantbruk i Fjärdhundra om installation av en större solcellsanläggning. 159 paneler med en sammanlagd effekt på 54 kW ska förse gården med 50 000 kWh/år grön el. Investeringen tar oss närmare en hållbar...